Nhat Ngo

Speciallæge i almen medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Jeg hedder Nhat (udtales njak), er gift med Tram og har to døtre Helena og Amanda færdig uddannet speciallæge i almen medicin 2009 og har  lægeerfaring siden 2001.

Følgende ansættelser/aktiviteter har været min vej til Speciallæge i almen medicin:
Medicinsk Kandidat Købehavns Universitet 2001
Infektionsmedicinsk afd. Hvidovre Hospital 2001
Ortopæd kirurgi/Skadestue 2002 Kolding
Medicinsk afdeling Kolding 2002
Almen praksis Kolding 2003
Intern medicin/ Hæmatologisk afd. Rigshospitalet 2003
Almen praksis Avedøre 2004
Almen praksis København 2005
Gastro Kirurgisk afd. Hvidovre Hospital 2005
Gynækologisk Obstetrisk afd. Hvidovre Hospital 2006
Pædiatrisk/ Børne afd. Hvidovre Hospital 2006
Psykiatrisk afd. Bispebjerg Hospital 2007
Geriatrisk afd. Bispebjerg Hospital 2007
Almen praksis i København 2008
Almen praksis i Ballerup 2009
Speciallæge i almen medicin 1.Maj 2009
Vikar hos Nina Bjørn og Thomas Christiansen
Sep. 2009-1.februar 2010
Praktiserende læge 1. februar Frederiksberg 2010

Faglige aktiviteter under Speciallæge uddannelsen:
Underviser/Eksaminator i Tidlig Almen Medicin for Københavns universitet (lægevidenskab) 2004-2006

DYNAMU-Den Yngre Almen Medicinsk Uddannelseskoordinator København og Frederiksberg (for Speciallægeuddannelsen) 2006-2009

Faglige organisationer/aktiviteter:
Medlem af den almindelig lægeforening 2001-?
Medlem af PLO (Praktisernde Læge Organisation) 2009-?
Lægevagt i Region Hovedstaden 2009 -1. jan 2014
Efteruddannelsesgruppe Frederiksberg 2010-?
Supervisionsgruppe for læger 2011-?
Praksisreservelægekoordinator Klinisk Basis Uddannelse, Ydre København 2013- 2018.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator for hoveduddannelsen Almen medicin, Ydre Kbh, 2018- ?

Andre Særlige interesser
bevægeapparatetslidelser , hudsygdomme og akupunktur
Fritid:
i min fritid har jeg kvalitetstid med familien og spiller fodbold på motionsplan