Forebyggelses-konsultationer

Kroniske sygdomme
Diabetes Type 2.
Kontrol ved sundhedspersonale hver 3. måned samt en gang årligt eller ved behov for justering hos læge. Diabeteskontrollerne indeholder bl.a. livsstilssamtale, blodprøver, blodtryk, vægt og eventuelt urinkontrol. En gang årligt suppleres med hjertekardiogram, fasteblodprøver, fodkontrol og medicingennemgang. Husk i øvrigt kontrol hos øjenlæge og ved behov fodterapeut.
www.diabetes.dk

Hjerte-karsygdomme:
For eksempel forhøjet blodtryk, åreforkalkning, tidligere blodprop i hjerne eller hjerte, hjertesvigt mm. Kontrol hver 3. måned hos sygeplejerske eller læge afhængigt af sværhedsgrad. En gang årligt med diverse fasteblodprøver, vægt, hjertekardiogram, urin og blodtrykskontrol samt medicingennemgang.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og Astma:
Årlig kontrol. Indeholder bl.a. livsstilssamtale, vurdering af sværhedsgrad, lungefunktionsmåling, vægt, rygestatus, medicingennemgang mm. Ved behov anbefales ekstra kontrol. Har du astma og behov for korttidsvirkende bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.
www.astma-allergi.dk

Stofskiftelidelse:
lav stofskifte kontrol /forhøjet stofskifte hver ½ år eller 1 gang om året efter aftale. Der tages blodprøver og evt. snak om forebyggelse af anden comorbilitet
http://vejledninger.dsam.dk/thyreose/

Osteoporose  (knogleskørhed):
Hvert andet år anbefales knoglescanning og kontrol af D- vitaminstatus.
www.osteoporose-f.dk

Muskolo-skeletal sygdomme:
www.gigtforeningen.dk/viden+om+gigt/diagnoser/leddegigt

Psykiske lidelser:
http://vejledninger.dsam.dk/angst/

http://www.dsam.dk/files/9/depression_med_links.pdf