Gratis influenza-vaccination

Influenzavaccination fra 1.oktober

Den gratis influenzavaccination tilbydes igen fra 1. oktober til 31. december for gravide til 1. marts  (2. og 3. trimester)

Følgende personer kan således tilbydes gratis influenzavaccination:

-Alle personer der er fyldt 65 år,
-Førtidspensionister,
-Kronisk syge efter lægelig vurdering:
1)kroniske lungesygdomme,
2)Hjerte- og karsygdomme (undtaget forhøjet blodtryk),
3)Diabetes,
4)Medfødt eller erhvervet immundefekt,
5)Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft,
6)Lever- og nyresvigt,
7)Andre kroniske sygdomme,hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko)
9)Alvorlige sygdomme, ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

-Alle gravide i 2. og 3. trimester

-husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter kan i særlige tilfælde tilbydes vaccination.

– Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

For øvrige patienter er der en egenbetaling, spørg klinikken.